wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Wyjazd demonstracyjny na pasieki ekologiczne

Data utworzenia: 16-06-2023 ; Data wydarzenia: 15-06-2023 ; Powiat: iławski

W dniu 15 czerwca 2023 odbył się wyjazd szkoleniowy na pasieki ekologiczne do Poleskiego Parku Narodowego (woj. lubelskie). Tematem szkolenia było "Integrowanie biotechnicznych i farmakologicznych metod zwalczania pasożytów Varroa destructor w pasiekach ekologicznych w celu poprawy kondycji rodzin pszczelich”. W zajęciach czynnie uczestniczyło 7 pszczelarzy z województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Opracowanie: Grzegorz Kasprowicz