wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na obiekcie demonstracyjnym o tematyce kukurydza

Data utworzenia: 16-06-2023 ; Data wydarzenia: 04-07-2023 ; Powiat: ełcki

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na obiekcie demonstracyjnym o tematyce kukurydza

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w dwóch praktycznych szkoleniach na obiekcie demonstracyjnym o tematyce: KUKURYDZA
Organizowanych w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

DATA SZKOLEŃ: 
- I wizyta demonstracyjna: 04.07.2023 r.
- II wizyta demonstracyjna: 13.09.2023 r. 
Wyrażając chęć uczestnictwa obligatoryjny jest udział w  I i II wizycie demonstracyjnej. 
MIEJSCE: Gamerki Wielkie 4a, 11-042 Jonkowo, powiat olsztyński, gm. Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie
CZAS UCZESTNICTWA: 09:00 – 13:30

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.
Uczestnikami szkoleń mogą być: 
•    rolnicy, 
•    domownicy rolników, 
•    małżonkowie rolników, 
•    osoby zatrudnione w rolnictwie, 
•    wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dla uczestników zapewnione jest pełne wyżywienie (bufet kawowy, obiad), podczas wizyt w obiekcie demonstracyjnym. 
Druga wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika.
Ilość miejsc ograniczona! Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30.06.2023 r. w formie:
- elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail:  k.baginska@w-modr.pl
- osobistej - dostarczenie karty zgłoszenia do Zamkowa 8, 19-300 Ełk  od: 07:00 do: 15:00

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:
Katarzyna Bagińska: nr tel.665-890-154 

Opracowanie: Katarzyna Bagińska