wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w powiecie nowomiejskim 23.06.2023

Data utworzenia: 06-06-2023 ; Data wydarzenia: 23-06-2023 ; Powiat: nowomiejski

Szanowni Państwo! Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Mieście Lubawskim z radością informuje o zbliżających się po raz 3-ci Warmińsko-Mazurskich Dniach Pola.

WMDP są cyklem spotkań na poletkach demonstracyjnych w dniach 12 czerwca-06 lipca 2023 w 19-stu powiatach województwa warmińsko –mazurskiego, organizowanymi przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, we współpracy z właścicielami gospodarstw rolnych, przedstawicielami świata: nauki,  samorządu terytorialnego, firm z branży rolniczej  oraz innych instytucji i organizacji żywo związanych z rolnictwem.

Celem III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest ukazanie Rolnikom potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin oraz nawożenia. Wiedza zdobyta na tych spotkaniach pomoże Rolnikom dostosować ich plany i strategie wysiewu, pielęgnacji i ochrony plonów, do efektywności produkcji i podniesienia konkurencyjności na rynku. Chcielibyśmy również pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą IV Krajowym Dniom Pola 2023 w Sielinku, odbywającym się pod hasłem „#RolnictwoInnowacyjne”.

W powiecie nowomiejskim WMDP odbędą się w dn. 23 czerwca 2023 w Brzoziu Lubawskim w Restauracji „Dom Weselny” u Pani Danuty Polak. Na spotkanie zostali zaproszeni Eksperci ze świata nauki: Pani prof. dr hab. inż. Bożena Kordan oraz Pani dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska.

Po części oficjalnej, po przerwie kawowej autokarami udamy się na pola demonstracyjne Pana Piotra Dembowskiego. Omówione zostaną uprawy (w szczególności ich ochrona): pszenicy, pszenżyta oraz rzepaku. Całość spotkania zwieńczy powrót do „Domu Weselnego” na grilla dla wszystkich Uczestników spotkania, podczas którego będzie czas aby porozmawiać lub zadać pytania  przybyłym Gościom, Ekspertom oraz Doradcom Rolniczym.

Serdecznie zapraszamy!

 

Opracowanie: Maria Holba