wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Powiatowe Dni Pola w powiecie mrągowskim w dniu 14.06.2023 r.

Data utworzenia: 01-06-2023 ; Data wydarzenia: 14-06-2023 ; Powiat: mrągowski

W ramach edycji III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola Zespół Doradców w Mrągowie organizuje, we współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, praktyczne sesje demonstracyjne na poletkach uprawowych. Podczas warsztatów polowych w Zalcu (pszenica ozima) oraz w Górkle (pszenżyto ozime) omówiony zostanie wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie tych zbóż. Warsztaty polowe przeprowadzi mgr inż. Artur Szatkowski. Część teoretyczną (wykład) przeprowadzi dr hab. Stanisław Bielski, prof. UWM.

Opracowanie: Robert Popławski