wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Powiatowe Dni Pola w powiecie giżyckim

Data utworzenia: 01-06-2023 ; Data wydarzenia: 16-06-2023 ; Powiat: giżycki

16 czerwca 2023r. Zespół Doradców w Giżycku organizuje  spotkanie  polowe w ramach III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola.

Do współpracy zaprosiliśmy naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przedstawicieli z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Harmonogram spotkania:

16.06.2023 r. powiat giżycki

9.55 - Zbiórka pod siedzibą ZD w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko

Część praktyczna

10.00 – Wyjazd na poletka demonstracyjne  

10.30 – 11.00 – Omówienie demonstracji nr I nazwa demonstracja , Sterławki Wielkie 85 , Piotr Gabiński –Izabela Makarewicz  

11.15 – 11.45 – Omówienie demonstracji nr II nazwa demonstracji Bogacko, gospodarstwo rolne Zespołu Szkół -doradca Emil Kobiela

Analiza ekspercka poletek demonstracyjnych  zboża ozime – profesor dr. hab. Bożena Kordan oraz profesor  Marta Damszel

Przejazd do siedziby Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku,  ul. T. Kościuszki 23).

Część teoretyczna

12.30 – Oficjalne rozpoczęcie Powiatowych Dni Pola – Edyta Truszczyńska - Kierownik PZDR nr 6, Anna Kocz - Kierownik ZD w Giżycku (świetlica szkolna )

12.45- Przywitanie gości – Dyrekcja WMODR

12.50 – Wykład ,,Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich ‘’ – broker Sieci Innowacji w Rolnictwie z WMODR z/s w Olsztynie

13.00 – Wykład ,, Agrofagi a plonowanie zbóż”- profesor dr. hab. Bożena Kordan

13.30  –  Prezentacja  platformy doradczej eDWIN tj. ogólnopolski system informatyczny dla rolnictwa – kierownik PZDR nr 6, Edyta Truszczyńska

13:40 -–  Szkolenie z wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie zakończone konkursem wiedzy – Przedstawiciele PT KRUS w Giżycku

14.00  – Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami wydarzenia, wręczenie nagród dla laureatów konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie.

14.15  – Obiad

Opracowanie: Anna Kocz