wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na obiekcie demonstracyjnym o tematyce: ZBOŻE (PSZENICA)

Data utworzenia: 22-05-2023 ; Data wydarzenia: 23-05-2023 ; Powiat: ełcki

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w dwóch praktycznych szkoleniach na obiekcie demonstracyjnym o tematyce: ZBOŻE  (PSZENICA)

Temat szczegółowy:

  • Zastosowanie preparatów dolistnych w uprawie pszenicy ozimej w warunkach Polski Północno-Wschodniej,”

Organizowanych w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

DATA SZKOLEŃ:

- I wizyta demonstracyjna: 23.05.2023 r.

- II wizyta demonstracyjna: 17.07.2023 r.

Wyrażając chęć uczestnictwa obligatoryjny jest udział w  I i II wizycie demonstracyjnej.

MIEJSCE: Burkarty 14, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

CZAS UCZESTNICTWA: 14:00 – 18:30

 

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla uczestników zapewnione jest pełne wyżywienie (bufet kawowy, obiad), podczas wizyt w obiekcie demonstracyjnym.

Druga wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22.05.2023 r. w formie:

- elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail:  a.gralewska@w-modr.pl

- osobistej - dostarczenie karty zgłoszenia do ZD Ełk ul. Zamkowa 8, 19-300 Ełk od: 07:00 do: 15:00

Osoba do kontaktu: Aneta Gralewska, tel.: 693366649, 87 621 69 67

Opracowanie: Aneta Gralewska