wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych"

Data utworzenia: 20-04-2023 ; Powiat: węgorzewski

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wyjazdowych wizytach demonstracyjnych w temacie BOBOWATE I ICH MIESZANKI.
Temat szczegółowy::
 „Dobór odmian bobiku do uprawy w gospodarstwach ekologicznych na terenie Polski Północno-Wschodniej”
Organizowanych w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
DATA DEMONSTRACJI:
- I wizyta demonstracyjna: 08.05.2023 r.
- II wizyta demonstracyjna: 24.07.2023 r.
Wyrażając chęć uczestnictwa obligatoryjny jest udział w I i II wizycie demonstracyjnej.
MIEJSCE DEMONSTRACJI: Burkarty 14, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
CZAS UCZESTNICTWA W DEMONSTRACJACH: 09:00 – 13:30
Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.
Uczestnikami szkoleń mogą być:
· rolnicy,
· domownicy rolników,
· małżonkowie rolników,
· osoby zatrudnione w rolnictwie,
· wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dla uczestników zapewnione jest pełne wyżywienie (bufet kawowy, obiad), podczas wizyt w obiekcie demonstracyjnym.
Druga wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika.
Ilość miejsc ograniczona!
Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27.04.2023 r. w formie:
- elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail  Krzysztof Bartnik k.bartnik@w-modr.pl
- osobistej - dostarczenie karty zgłoszenia do adres: PLAC WOLNOŚCI 1B 11-600 WĘGORZEWO od: 07:00 do: 15:00
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt w sprawie uczestnictwa:
Krzysztof Bartnik: nr tel. 665980652
Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio po zakończonym naborze.

Opracowanie: Kinga Latosińska