wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Demonstracja na ekologicznej uprawie rzepaku ozimego

Data utworzenia: 12-04-2023 ; Powiat: piski

Demonstracja na ekologicznej uprawie rzepaku ozimego

              Dnia 22.03.2023 r. młodzież (domownicy gospodarstw rolnych) z Zespołu szkół Rolniczych w Białej Piskiej (woj. warmińsko-mazurskie) wizytowali w ramach wyjazdu szkoleniowego rodzinne gospodarstwo ekologiczne Państwa Danuty, Jacka i Jana Plotta położone w malowniczej wsi Trzcińsk, koło Starogardu Gdańskiego.

Tematem demonstracji była Ekologiczna uprawa rzepaku.

             Młodzież z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła podczas praktycznego szkolenia i wykładach przedstawiających temat demonstracji. Pan prof. Józef  Tyburski wykładowca z UWM omówił podstawowe zasady uprawy i nawożenia rzepaku ozimego. Zaprezentowane zostało całe gospodarstwo ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk.Następnie gospodarz - Pan Jan omówił zagadnienia związane z prowadzeniem plantacji rzepaku ekologicznego oraz przedstawił możliwości uprawy rzepaku zgodnie z zasadami ekologicznymi. Jednym z punktów szkolenia była prezentacja polowa rzepaku, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.

           Podczas demonstracji zaprezentowane zostały techniki i metody uprawy, które oparte są na naturalnych nawozach, bez stosowania pestycydów ani innych substancji chemicznych. Uprawa rzepaku ekologicznego może być efektywna, zyskowna i bardziej przyjazna dla środowiska niż tradycyjna uprawa.

Demonstracja miała na celu również uświadomienie uczestnikom spotkania, a tym samym konsumentom korzyści wynikających z uprawy rzepaku ekologicznego, zwiększenie zainteresowani taką formą produkcji rolnej.

            Praktyczne szkolenie było swoistą lekcją dla młodzieży, która mogła wzbogacić swoją wiedzę teoretyczną i namacalnym przykładem, że ekologiczna uprawa jest możliwa i faktycznie może przynieść wymierne zyski. Podczas spotkania została „zasiana” wiedza, która w przyszłości będzie owocowała większą świadomością potrzeby upraw ekologicznych.

         Dnia 21 czerwca 2023 roku odbędzie się II wizyta w Obiekcie Demonstracyjnym, podczas, której ta sama grupa uczestników będzie mogła porównać wprowadzone rozwiązania innowacyjne i efekty jakie powstały na plantacji rzepaku ozimego tuż przed zbiorem.

          Praktyczne szkolenia realizowane są w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Opracowanie: Monika Pałdyna