wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Posiedzenie Komisji ds Społecznych i Finansów w Węgorzewie

Data utworzenia: 30-03-2023 ; Powiat: węgorzewski

W dniu 29 marca 2023 r. Kierownik ZD Węgorzewo Kinga Latosińska, na zaproszenie Przewodniczacego Komisji ds Społecznych i Finansów, Pana Eugeniusza Pieczula, uczestniczyła w posiedzeniu w/w Komisji.

Podczas spotkania, zgodnie z porządkiem obrad zapoznano sie z informacją z ZD Węgorzewo dotyczącą zrealizowanych zadań w roku 2022 r w zakresie doradztwa rolniczego.

Informacja przekazana przez Kierownik K. Latosińską spotkała się z aprobatą i uznaniem dla naszej pracy, pytań szczegółowych nie było i została zaakceptowana w obecności Starosty Węgorzewskiego Pani Marzenny Supranowicz, Wicestarosty Pana Mariusza Fatygi, Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Haliny Faj, Radych i zaproszonych gości.

Opracowanie: Kinga Latosińska