wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

Data utworzenia: 10-03-2023 ; Data wydarzenia: 14-03-2023 ; Powiat: piski

Szanowni Państwo,

kampania wnioskowa zbliża się dużymi krokami. Z uwagi na fakt, że wchodzimy w nowy okres finansowania WPR 2023-2027 stoją przed nami zmiany i nowe wyzwania. 

Chcemy Państwa o tych zmianach pinoformować i przygotować do nadchodzącej kampanii, tak abyście z pełną świadomością mogli wejść w nowe działania i inwestycje. 

W związku z powyższym Zespół Doradców w Piszu organizuje na każdej gminie powiatu piskiego szkolenia na temat dopłat, ekoschematów, programów rolnośrodowiskowych i pozostałych inwestycji w rozwój gospodarstwa. Rozwiewamy wątpliwości i odpowiemy na pytania. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń na marzec 2023:

Filar I: warunkowość, płatności bezpośrednie, ekoschematy, dopłaty do produkcji

20.03.2023 10:00 – Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej -osoba odpowiedzialna Ewelina Lechowska - 665 891 447

24.03.2023 10:00 – Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej -osoba odpowiedzialna Katarzyna Cybula - 695 550 953

24.03.2023 10:00 – Starostwo Powiatowe w Piszu– osoba odpowiedzialna Małgorzata Chwojnicka - 665 891 186

Filar II: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne środowiskowo-klimatyczne

14.03.2023 10:00  Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida – osoba odpowiedzialna Monika Pałdyna - 695 990 247

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

Opracowanie: Monika Pałdyna