wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Zaproszenie na wyjazd demonstracyjny pt. „Ekologiczna uprawa rzepaku ozimego”

Data utworzenia: 07-03-2023 ; Data wydarzenia: 21-03-2023 ; Powiat: działdowski

Zaproszenie na wyjazd demonstracyjny pt. „Ekologiczna uprawa rzepaku ozimego”

Szanowni Państwo!

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wyjazdowych wizytach demonstracyjnych w temacie RZEPAK:

 Ekologiczna uprawa rzepaku ozimego”

Organizowanych w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

DATA DEMONSTRACJI:

- I wizyta demonstracyjna: 21.03.2023 r.

- II wizyta demonstracyjna: 20.06.2023 r.

Wyrażając chęć uczestnictwa obligatoryjny jest udział w  I i II wizycie demonstracyjnej.

MIEJSCE DEMONSTRACJI: Trzcińsk 15, 83-209 Godziszewo, woj. pomorskie

CZAS UCZESTNICTWA W DEMONSTRACJACH: 09:00 – 13:30

 

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

·         rolnicy,

·         domownicy rolników,

·         małżonkowie rolników,

·         osoby zatrudnione w rolnictwie,

·         wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla uczestników zapewnione jest pełne wyżywienie (bufet kawowy, obiad), podczas wizyt w obiekcie demonstracyjnym.

Druga wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika.

Ilość miejsc ograniczona! Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13.03.2023 r. w formie:

- elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail  n.wisniewska@w-modr.pl

- osobistej - dostarczenie karty zgłoszenia do Zespołu Doradców w Działdowie, ul. Polna 6/20, 13-200 Działdowo, od: 07:00 do: 15:00

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Natalia Wiśniewska: nr tel. 723-991-186

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio po zakończonym naborze.  

 

 

 

 

Opracowanie: Natalia Wiśniewska