wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne"

Data utworzenia: 28-02-2023 ; Data wydarzenia: 09-03-2023 ; Powiat: iławski

Osoby zainteresowane odtwarzaniem, ochroną i wzbogacaniem ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem w celu poprawy gospodarki wodnej zapraszamy na bezpłatne jednodniowe szkolenie pn. OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE. Szkolenia realizowane są w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wydarzenie odbędzie się 9 marca (czwartek) o godz. 9.00 w Restauracji "TROPICANA" w Rożentalu. Zapisy na szkolenie prowadzi Szymon Karpiński tel. 665961032

Opracowanie: Szymon Karpiński