WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR

Data utworzenia: 20-03-2019 ; Powiat: giżycki

19.03.2019 r., w miejscowości Rydzewo, powiat giżycki, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji: WIOŚ delegatura w Giżycku, PIORIN O/Giżycko, Wody Polskie. Na spotkaniu obecni byli również posłowie na sejm Jerzy Małecki, Krzysztof Jurgiel oraz Dyrektor W-MODR O/Olecko Robert Nowacki. Głównym tematem spotkania była ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego, utrzymanie melioracji szczegółowych i podstawowych na gruntach ornych oraz w Lasach Państwowych.

Opracowanie: Anna Kocz