wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie w Kisielicach

Data utworzenia: 22-02-2023 ; Data wydarzenia: 14-02-2023 ; Powiat: iławski

W dniu 14.02.2023 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielicach odbyło się szkolenie, którego głównym tematem była „Zakładanie i rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej. Możliwości wsparcia poprzez LGD na lata 2023-2027”. Wydarzenie rozpoczęło się od omówienia bieżących spraw  W-MODR, prezentując je ze strony internetowej ośrodka. Następnie wykład poprowadziła Pani Agnieszka Stajszczak, która omówiła aspekty związane z wsparciem poprzez LGD, zwracając szczególną uwagę na wymagania. Drugą częścią poprowadził Pan Krzysztof Oksiędzki ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD, jego prelekcją było przedstawienie aspektów kwot dofinansowania z funduszy UE na działalność pozarolniczą poprzez LGD. Ostatnim punktem szkolenia był wykład Pana Michał Knoblauch z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kisielicach  ,który przedstawił warunki dobrostanowe dla zwierząt w ramach płatności ekoschematów. W wydarzeniu uczestniczył Kierownik ZD Iława Pan Zbigniew Rudnicki. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 40 rolników. Zapraszamy na kolejne szkolenia.

Opracowanie: Michał Knoblauch