wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Styczniowe szkolenia w Lubawie

Data utworzenia: 02-02-2023 ; Data wydarzenia: 12-01-2023 ; Powiat: iławski

W dniu 12.01.2023 roku w sali sesyjnej urzędu gminy Lubawa odbyły się szkolenia na temat trzody chlewnej. Omówione zostały bieżące i przyszłe nabory ARiMR wspierające producentów świń. Przedstawiono aktualną sytuację gminy i powiatu względem aktualnych stref ASF, zwrócono uwagę na kontrole PIW w gospodarstwach i tego na co zwraca się aktualnie szczególną uwagę podczas wizyt inspektorów weterynaryjnych. Omówiono także zarys zmian w funkcjonowaniu i korzystaniu z portalu IRZ. Z uwagi na szereg nowości czekających rolników w związku z wejściem WPR na lata 2023-2027 przedstawiono przybliżone założenia zmian w programie dobrostanowym świń. Jednym z wykładowców był Pan Rodian Pawłowski - specjalista Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jego wystąpienie dotyczyło bioasukacji przed ASF.

Tydzień później, 19 stycznia, odbyły się szkolenia na temat technologii uprawy i integrowanej produkcji roślin. Pani Anna Patalon z firmy Saaten-Union zachęcała rolników do wprowadzenia w swoim gospodarstwie nowych upraw takich jak: kukurydza, soja czy słonecznik. Zróżnicowany płodozmian w założeniach WPR na lata 2023-2027 ma ułatwić spełnienie norm warunkowości oraz umożliwić skorzystanie z wariantu ekoschematu rolnictwa węglowego - zróżnicowana struktura upraw. Na spotkaniach przedstawiono równieź stan aktualnej wiedzy na temat warunkowości i ekoschematów, w ramach w tegorocznej kampanii wnioskowej.

W ostatni czwartek miesiąca (26.01) zorganizowano szkolenia, których wiodącymi tematami były: BHP w rolnictwie oraz wdrażanie dyrektywy azotanowej i prawa wodnego w kontekście SMR i GAEC - elementów obecnej i przyszłej warunkowości wsparcia dopłat obszarowych. W trakcie szkoleń pracownicy placówki terenowej KRUS  w Iławie przeprowadzili konkursy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, dla zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Na spotkaniach poruszono również temat przewidzianych naborów PROW 2014-2020 w tym roku, a także przybliżono planowane interwencje w latach 2023-2027 w ramach WPR.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, w 6 spotkaniach uczestniczyło łącznie blisko 200 osób. Zapraszamy na kolejne szkolenia, organizowane przez nasz zespół doradztwa.

Opracowanie: Grzegorz Kasprowicz