wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Cykl szkoleń chemizacyjnych

Data utworzenia: 02-02-2023 ; Data wydarzenia: 06-02-2023 ; Powiat: iławski

Cykl szkoleń chemizacyjnych

Zespół Doradców w Iławie informuje o zbliżających się kursach chemizacyjnych. Szkolenia  uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie odbędą się w lutym i marcu według harmonogramu:

Data Gmina
06.02.2023 Lubawa
07.02.2023 Lubawa
09.02.2023 Lubawa
17.02.2023 Lubawa
20.02.2023 Lubawa
21.02.2023 Lubawa
01.03.2023 Kisielice
08.03.2023 Iława
10.03.2023 Zalewo

 

O szczegółach planowanych szkoleń prosimy kontaktować się z doradcami terenowymi na danej gminie:

Lubawa: Szymon Karpiński tel. 665961032 i Grzegorz Kasprowicz tel. 665920536,

Iława: Adam Kozicki tel. 665880901

Kisielice: Michał Knoblauch tel. 697632406

Susz i Zalewo: Bogusław Wawrzyńczyk tel. 665890156

Przypominamy, iż uprawnienia stosowania środków ochrony roślin powinny być ponawiane nie rzadziej niż co 5 lat. Jednocześnie informujemy, iż kolejne kursy chemizacyjne w powiecie iławskim planowane są na przełomie czerwca i lipca, w tym kursy podstawowe. Chętni na kurs podstawowy proszeni są o kontakt ze Zbigniewem Rudnickim – kierownikiem ZD Iława tel. 665880204

Opracowanie: Zbigniew Rudnicki