wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenia chemizacyjne w powiecie giżyckim

Data utworzenia: 01-02-2023 ; Powiat: giżycki

Zespół Doradców w Giżycku zaprasza rolników  na szkolenia chemizacyjne uzupełniające, które planowane są w 3 terminach:

23.02.2023r. –kierownik szkolenia Marzena Szymańska tel. 665-981-694

24.02.2023r.- kierownik szkolenia Sabina Bielecka tel. 695-551-059

28.02.2023r. - kierownik szkolenia Emil Kobiela tel. 695-990-251

Szkolenia odbędą się w siedzibie ZD Giżycko, ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko

Opracowanie: Anna Kocz