wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

31 stycznia, ostatnim dniem dla producentów trzody chlewnej na złożenie wniosków o pomoc

Data utworzenia: 27-01-2023 ; Data wydarzenia: 27-01-2023 ; Powiat: działdowski

31 stycznia, ostatnim dniem dla producentów trzody chlewnej na złożenie wniosków o pomoc

Do 31 stycznia producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty z powodu wojny na Ukrainie mają możliwość złożenia wniosku do ARiMR o wsparcie finansowe. Pomoc może zostać przyznana tylko raz a jej wysokość uzależniona jest od liczby urodzonych prosiąt w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wnioski składane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego lub Agencjach Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Opracowanie: Olga Witkowska