WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie "Bieżące informacje z wybranych działań PROW 2014-2020"

Data utworzenia: 18-02-2019 ; Powiat: ostródzki

Szkolenie "Bieżące informacje z wybranych działań PROW 2014-2020"

Dnia 5 lutego w Ostródzie odbyło się szkolenie powiatowe w Centrum Użyteczności Publicznej „Bieżące informacje z wybranych działań PROW 2014-2020”

„ Zmiany do wybranych działań  PROW 2014-2020” omawiała mgr M. Suszko W-MODR Olsztyn,
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego”- dr. M Kazimierczuk  przedstawiciel ARiMR w Olsztynie,
„ Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanowymi - wymogi  działania PROW 2014-2020” (plany nawozowe) – mgr R.Pawłowski  PZDR Ostróda.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników przybyło ponad 70 osób, dyskusja toczyła się przy omawianiu planów nawozowych które rolnicy będą musieli sporządzać w swoich gospodarstwach.

Opracowanie: Joanna Burda