wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Ogłoszenie

Data utworzenia: 25-01-2023 ; Data wydarzenia: 31-01-2023 ; Powiat: kętrzyński

Ogłoszenie

Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza Odział Terenowy w Bartoszycach zaprasza rolników na spotkanie w sprawie programu restrukturyzacji (podział i zagospodarowanie) gruntów po GR Agro-Skandawa położonych w Gminie Kętrzyn, w obrębach: Bałtrucie, Czerniki, Stara Różanka, Wopławki, w Gminie Barciany, w obrębach: Aptynty, Asuny, Bobrowo, Frączkowo, Kurkławki, Łęknica, Maciejki, Mołtajny, Momajny, Rutka, Silginy, Skandawa, Święty Kamień i Wielewo.

Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w dniu 31 stycznia 2023r. o godz. 11:00.

W zebraniu wezmą udział przedstawiciele: Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Gminy Kętrzyn i Gminy Barciany oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: Urząd Gminy Barciany
Opracowanie: Beata Kryk