wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”- nabór wniosków trwa do 24 lutego

Data utworzenia: 05-01-2023 ; Powiat: ełcki

Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór z działania „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.  Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie  28.12.2022- 24.02.2023 roku.

Z dofinansowania mogą skorzystać rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w ilości nie mniejszej niż 50 sztuk bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pomoc w wysokości do 100 tys. zł w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji mogą otrzymać np. na wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do dezynfekcji i wykonanie ogrodzenia chlewni. 

O pomoc tą ubiegać się też  mogą  spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 1 mln zł. Kwota ta może zostać przeznaczona m.inn. na wykonanie robót na urządzeniach melioracji wodnych w celu zabezpieczeniu gospodarstw przed skutkami suszy lub powodzi, np.  remont rowu melioracyjnego, budowę progu piętrzącego, prace na sieciach drenarskich. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Więcej informacji o naborze na stronie https://www.gov.pl/web/arimr

Opracowanie: Joanna Matyjasek