WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Gospodarstwo Rolne Państwa Marzeny i Jacka Szulwic z miejscowości Groszki w powiecie działdowskim- Mistrzem AGROLIGI 2022!

Data utworzenia: 19-09-2022 ; Powiat: działdowski

Gospodarstwo Rolne Państwa Marzeny i Jacka Szulwic z miejscowości Groszki w powiecie działdowskim- Mistrzem AGROLIGI 2022!

ZD Działdowo  z wielką dumą informuje o sukcesie Gospodarstwa Rolnego Państwa Szulwic z powiatu działdowskiego, które zostało MISTRZEM Kategorii Rolnik, w  tegorocznej edycji prestiżowego konkursu AgroLiga w województwie warmińsko-mazurskim.

Tegoroczne podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga odbyło się 3 września podczas XXVIII Targów rolniczych „Wszystko dla rolnictwa” oraz Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Gryźlinach. Podczas uroczystego finału organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprezentowano laureatów tegorocznego konkursu Agroliga 2022 ukazując najlepsze wzorce, dobre praktyki oraz innowacyjne rozwiązania laureatów.

Pan Jacek Szulwic wraz z żona Marzena prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 72 ha. W strukturze zasiewów dominują: kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę, trawy na gruntach ornych oraz zboża z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt utrzymywanych  w gospodarstwie. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest hodowla bydła mlecznego rasy zachowawczej Polskiej Czarno- Białej. Stado bydła liczy łącznie 250 sztuk.

Gospodarstwo korzystało z wielu form wsparcia m.in. z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013, „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020, a także z pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach PROW 2007-2013.  Dzięki środkom pozyskanym w ramach programów gospodarstwo przeprowadziło wiele inwestycji związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem a także znacząco zmodernizowało park maszynowy.

Ponadto Gospodarstwo Pana Jacka i Pani Marzeny,  jest laureatem wielu prestiżowych konkursów w dziedzinie rolnictwa: I miejsce w rasie polskiej czarno-białej  „Gala Mleczna” rok 2015, 2016 oraz 2019.  W 2020 roku gospodarstwo rolne odwiedził ówczesny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski.

Państwo Szulwic jako Mistrzowie warmińsko-mazurskiej edycji konkursu Agroliga w kategorii Rolnik zmierzą się ze zwycięzcami z innych województw na szczeblu krajowym. Wyniki poznamy w przyszłym roku.

Zespół Doradców w Działdowie pragnie serdecznie pogratulować Państwu Szulwic oraz życzyć dalszych sukcesów, satysfakcji oraz mobilizacji do dalszej pracy a także życzyć powodzenia w kolejnych etapach konkursu!

Opracowanie: Natalia Wiśniewska