WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i dofinansowanie do nawozów

Data utworzenia: 17-05-2022 ; Powiat: braniewski

Wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i dofinansowanie do nawozów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 r. 

Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 r., płatność będzie zmniejszona o 1 proc. należnej kwoty.

 

Do 31 maja 2022 r. został również wydłużony termin naboru wniosków o dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura powiatowego w Braniewie. 

Opracowanie: Marta Koziej