WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Ruszył nabór wniosków ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Data utworzenia: 16-05-2022 ; Data wydarzenia: 16-05-2022 ; Powiat: gołdapski

Od 16 maja do 14 lipca 2022 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować dokumenty od  zainteresowanych wsparciem. Wnioski można dostarczyć osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP

Z pomocy mogą skorzystać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Starający się o to wsparcie mogą być ubezpieczeni w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Ważną rzeczą jest to, by co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej.

Premia w wysokości 60 000 zł wypłacana jest w II ratach:

  • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy - 48 000 zł(rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy)
  • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy - 12 000 zł(po poprawnej realizacji biznesplanu)

W celu uzyskania obszerniejszych informacji wszystkie zainteresowane zapraszamy do naszego biura w Gołdapi.

Opracowanie: Rafał Wronowski