WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Lokalne Partnerstwo do spraw Wody -LPW w powiecie węgorzewskim

Data utworzenia: 02-05-2022 ; Data wydarzenia: 27-05-2022 ; Powiat: węgorzewski

W 2022 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie kontynuuje operację  tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody.
Realizując operację Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR) pn. Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody roku 2022 objęto realizacją następujące powiaty: elbląski, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, nidzicki, ostródzki, piski, szczycieński oraz węgorzewski.
27 kwietnia w Węgorzewie odbyło sie pierwsze spotkanie stacjonarne z przedstawicielami Władz powiatu Węgorzewskiego, Instytucji związanych z Wodą, przedstawicieli IR oraz ARiMR i działaczy na rzecz lokalnej społeczności.
Podczas spotkania Kierownik PZDR nr 6 Pani Edyta Truszczyńska przedstawiła główne założenia programu oraz cele, a Pani Urszula Reszka, Pan Paweł Urbanowicz i Pani Dorota Michniewicz- pracownicy W-M ODR z siedzibą w Olsztynie przedstawili podstawowe zasady funkcjonowania podczas swoich wykładów.
Spotkanie obfitowało w merytoryczną dyskusję, której celem było wypracowanie wstępnych problemów gospodarwoania wodą w powiecie Węgorzewskim.

Opracowanie: Kinga Latosińska