WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

KGW Nabór 2022. Pomoc finansowa przeznaczona na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich

Data utworzenia: 29-04-2022 ; Powiat: kętrzyński

W terminie od dnia 1 kwietnia br. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomoc finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r.

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego  kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r.i jest przeznaczona na realizację celów statutowych kół. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022 roku,ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biua Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.  

Opracowanie: Sylwia Zubek