WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Zimowisko w Białym Dunajcu

Data utworzenia: 31-12-2021 ; Powiat: kętrzyński

W dniach 25.01-01.02.2022 r. W-MIR organizuje zimowisko w Białym Dunajcu dofinansowane z KRUS wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców/ opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS. Koszt 700 zł. Szczegółowe informacje i zapisy w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pod nr telefonu 89 5340567.

Opracowanie: Agnieszka Filipiuk