WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Informacja dla producentów trzody chlewnej

Data utworzenia: 15-11-2021 ; Data wydarzenia: 15-11-2021 ; Powiat: iławski

W związku  z coraz trudniejszą sytuacją na rynku trzody chlewnej związaną z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń ARiMR uruchomiła w tym roku kilka programów pomocowych. Przypominamy, na które obecnie można składać wnioski:

- Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale albo w okresie 12 miesięcy, począwszy od czwartego kwartału 2020 r. - Nabór do 30 listopada.

- Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - Nabór w trybie ciągłym.

- Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. (W ramach tego programu można wykonać ogrodzenie przed ASF) - Nabór do 26 listopada.

- Nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń na obszarze ASF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (symbol NP2) - Nabór w trybie ciągłym.

Zespół Doradców w Iławie udziela informacji w zakresie wyżej wymienionych naborów i jest w stałym kontakcie z biurem powiatowym ARiMR.

Przypominamy, iż do końca listopada należy złożyć indywidulany plan biologiczny gospodarstwa do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Niezłożenie tego dokumentu po tym terminie, może wiązać się z poważnymi utrudnieniami w zakresie przemieszczania się świń z terenu gospodarstwa do pośredników lub rzeźni. Pomagamy rolnikom w stworzeniu takiego dokumentu i udostępniamy przykładowe wzory. Zapraszamy zainteresowanych rolników do kontaktu.

Opracowanie: Zbigniew Rudnicki