WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Spotkanie z grupą hodowców bydła mlecznego

Data utworzenia: 04-11-2021 ; Data wydarzenia: 04-11-2021 ; Powiat: węgorzewski

W dniu dzisiejszym, tj. 4listopada w Zespole Doradców w Węgorzewie odbyło się spotkanie z grupą tematyczną. Celem spotkania było nawiązanie współpracy z innymi podmiotami związanymi
z rolnictwem i hodowlą zwierząt gospodarskich oraz propagowanie polskiej hodowli. Rolnicy zapoznali się z programem oceny i selekcji buhajów oparty na polskiej hodowli. Wdrożenie genetyki
ma ogromny wpływ na doskonalenie stad i co za tym idzie większej opłacalności. Swoją obecnością zaszczycili nas : Janusz Grudzień SHiUZ, Specjalista ds.Hodowli Bydła , Edward Michałowski KRUS Giżycko oraz Edyta Truszczyńska Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 6 . Za przybycie i poświęcony czas serdecznie wszystkim dziękuję!

Opracowanie: Justyna Nowak

Opracowanie: Justyna Nowak