WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Wsparcie finansowe dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

Data utworzenia: 30-09-2021 ; Data wydarzenia: 28-09-2021 ; Powiat: działdowski

Od 28 września do 26 listopada b.r. trwa w ARiMR nabór wniosków na „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”

Pomoc jest skierowana do rolników zajmujących się chowem lub hodowlą co najmniej 50 świń lub realizujących zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4.- Zachowanie lokalnych ras świń, chcących zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W ramach działania rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wykonania ogrodzenia, utworzenia niecki dezynfekcyjnej, wyposażenia gospodarstwa w urządzenia do dezynfekcji czy budowy lub przebudowy magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakupu silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie, jak również wykonania robót związanych z posadowieniem silosu.

Maksymalna kwota wsparcia jaką może uzyskać rolnik wynosi 100 tys. zł, co stanowi zwrot do 80% kosztów kawalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Standardowe stawki jednostkowe wynoszą: koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia – 230 zł, koszt wykonania bramy – 2100 zł, koszt wykonania furtki 710 zł.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków są do pobrania na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Magdalena Galińska