WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie praktyczne na bazie demonstracji

Data utworzenia: 10-09-2021 ; Data wydarzenia: 09-09-2021 ; Powiat: iławski

Szkolenie praktyczne na bazie demonstracji

W dniu 9 września 2021 roku w Rożentalu na polach pokazowych Pana Wojciecha Kasprzyckiego odbyło się szkolenie praktyczne na bazie demonstracji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubawie we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przedstawicielami KWS oraz firmą ELMAR PRO. Tematem spotkania był wpływ odmiany, stanowiska oraz metod agrotechnicznych na plonowanie kukurydzy. Na polach doświadczalnych rolnika zaprezentowano porównawczo 6 odmian kukurydzy firmy KWS - Adaptico, Absolutissimo, Ambrosini, Kwintus, Kentos oraz Beatus. Przeanalizowano warunki glebowo-klimatyczne, zabiegi agrotechniczne, podatność na choroby i chwasty.

W trakcie spotkania odbył się pokaz sprawdzenia suchej masy, celem ustalenia optymalnego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę. Rolnicy mogli również sami przywieźć i sprawdzić swoje rośliny. Podczas szkolenia poruszono wiele bardzo ważnych i trudnych tematów m.in.: zwalczanie mechaniczne i chemiczne omacnicy prosowianki, coraz bardziej inwazyjnego szkodnika na plantacjach kukurydzy; negatywne konsekwencje zbyt gęstego siewu;  ograniczenie przez Komisję Europejską stosowania terbutylazyny – ważnego związku występującego w środkach ochrony roślin do zwalczania chwastów.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 20 rolników z Rożentala i sąsiednich wsi. Zapraszamy na kolejne tego typu szkolenia.

Opracowanie: Grzegorz Kasprowicz