WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

"Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie"

Data utworzenia: 24-07-2021 ; Powiat: lidzbarski

"Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie"

               Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 3, Zespół Doradców w Lidzbarku Warmińskim w dniu 23 lipca 2021 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilniku zorganizował  "Olimpiadę wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie".

                Uczestnikami były osoby w wieku 18-35 lat, prowadzące na terenie powiatu lidzbarskiego lub zamierzające prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie i studenci warmińsko mazurskich szkół i uczelni rolniczych.

                W olimpiadzie nie mogli brać udziału- pracownicy służb z doradztwa z zakresu rolnictwa, nauczyciele szkół rolniczych, laureaci trzech pierwszych miejsc Olimpiady Wiedzy Rolniczej , ochrony środowiska i BHP w Rolnictwie w roku 2020.

Dziękuję uczestnikom za udział w wydarzeniu, w tym roku było to 18 młodych rolników.

Chciałbym Także podziękować sponsorom, którymi w tym roku były Instytucje oraz firmy związane z rolnictwem za nagrody i upominki:

 1. Warmińsko Mazurskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z Siedzibą w Olsztynie
 2. Warmińsko Mazurskiej Izbie Rolniczej w Olsztynie
 3. Oddziałowi Regionalnemu ARiMR w Olsztynie
 4. Sekcji Zamiejscowej KOWR w Lidzbarku Warmińskim
 5. PT KRUS w Lidzbarku Warmińskim
 6. Starostwu powiatowemu w Lidzbarku Warmińskim
 7. Urzędowi Gminy Lidzbark Warmiński
 8. Urzędowi Gminy Kiwity
 9. Zakładowi Polmlek w Lidzbarku Warmińskim
 10. Stacji Chemiczno Roniczej w Olsztynie
 11. Oraz firmom: Paszmix, DSV i Perkoz
Opracowanie: Wojciech Staniszewski