WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Pomoc dla rolników

Data utworzenia: 07-06-2021 ; Powiat: elbląski

Od 7 do 30 czerwca 2021r. rolnicy, którzy ponieśli szkody w 2020 roku  w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak: grad, susza, deszcz nawalny, powódź, przymrozki wiosenne, huragan, lawina, czy obsunięcie się ziemi mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Aby móc się ubiegać o pomoc straty w całym gospodarstwie muszą wynosić powyżej 30%, zaś w uprawach rolnych co najmniej 20% plonu.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR. Należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód.

Opracowanie: Paulina Chlewińska