WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Premie dla młodych rolników

Data utworzenia: 01-06-2021 ; Powiat: elbląski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż do 30 czerwca 2021 roku przedłużony został termin  składania wniosków na Działanie PROW: Premia dla młodych rolników .

Można otrzymać premię w wysokości 150 tys. złotych, którą będzie można wykorzystać na prowadzoną działalność rolniczą.

Kolejność przyznawania pomocy zależy od sumy przyznawanych punktów za:

  • Powierzchnia użytków rolnych (do 7 pkt)
  • Inwestycje budowlane związane z produkcją rolniczą (3 pkt)
  • Kwalifikacje zawodowe ( 2 – 5 pkt)
  • Udział w zorganizowanych  formach współpracy producentów  rolnych ( 1 pkt)
  • Przygotowanie oraz stosowanie planu nawozowego (2 pkt)
  • Przejmowanie gospodarstwa w całości ( 3 pkt)
  • Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, a młodym rolnikiem ( 2 – 4 pkt)
  • Inwestycje w zakresie ochrony środowiska ( do 5 pkt)

Pomoc jest przyznawana jeśli wnioskodawca utrzyma minimum 8 punktów.

Wszystkich chętnych rolników, którzy są zainteresowani do skorzystania z operacji Premie dla młodych rolników i chcą skorzystać z pomocy naszych doradców zapraszamy do kontaktu.

Biuro w Elblągu 55 235 32 36
Biuro w Pasłęku 55 248 55 04

Opracowanie: Paulina Chlewińska