WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Materiał siewny- nabór wniosków

Data utworzenia: 31-05-2021 ; Powiat: ełcki

Materiał siewny- nabór wniosków

Od 25 maja 2021 r można ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty  udzielane są w ramach pomocy de minimis w sektorze rolny.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.Termin naboru upływa 25 czerwca 2021 r.

Doradcy Zespołu w Ełku udzielają pomocy w wypełnianiu wniosków przy ul. Zamkowej 8.

Opracowanie: Joanna Matyjasek