WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP.

Data utworzenia: 02-10-2020 ; Powiat: działdowski

 

W dniu 25.09.2020 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP. Celem Olimpiady było upowszechnianie wiedzy i postepu rolniczego oraz kształcenia i doskonalenia się młodych rolników w wieku 18-35 lat, propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego. Olimpiada rozpoczęłą się od przywitania uczestników przez Starostę powiatu działdowskiego - Pawła Cieślińskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR - Bartłomieja Lewalskiego oraz przedstawiciela PZDR Działdowo - Joannę Słupską. W olimpiadzie udział wzięło 21 uczestników.  Po przeprowdzonych testach komisja w składzie: Joanna Słupska, Anetta Jasińska, Karolina Przetakiewicz przyznała punkty. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się nastepujące osoby:

1. Karol Bojarowski

2. Przemysław Łożyński

3. Piotr Trąmpczyński

Nagrody ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Działdowie, Warmińsko Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Laureaci pierwszych 5 miejsc otrzymali nagrode rzeczowe w postaci zestawów kluczy nasadowych i nastawnych, a pozostałe osoby  nagrody pocieszenia.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowanie: Anetta Jasińska