WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie praktyczne na bazie demonstracji "Wpływ agrotechniki, ochrony roślin oraz stanowiska na plonowanie pszenicy jarej"

Data utworzenia: 29-07-2020 ; Powiat: kętrzyński

W dniu 24 lipca 2020 r. w miejscowości Kraskowo gmina Korsze na polach demonstracyjnych Pana Łukasza Urbanowicz odbyło się szkolenie praktyczne na bazie demonstracji " Wpływ agrotechniki, ochrony roślin oraz stanowiska na plonowanie pszenicy jarej".

Powierzchnia demonstracji 1 ha pszenicy jarej odmiana Tybalt, pole porównawcze pszenica jara odmiana Goplana.Prześledziliśmy cały proces uprawianego gatunku od wymagań klimatycznych,glebowych,zmianowanie,dobór stanowiska, przygotowanie gleby do siewu, zastosowanie nawożenia organicznego, mineralnego z wykorzystaniem preparatów chemicznych.  Pan Łukasz odpowiadał na pytania uczestników szkolenia odnośnie agrotechniki pszenicy jarej, szkolenie cieszyło się dużym zainteresowniem odbyło się w miłej atmosferze.

Opracowanie: Sylwia Zubek