WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Drugi termin naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2020r.

Data utworzenia: 28-07-2020 ; Data wydarzenia: 03-08-2020 ; Powiat: działdowski

Drugi termin naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2020r.

3 sierpnia 2020r. rozpoczyna się drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2020 roku. Jeżeli rolnik nie wyczerpał swojego rocznego limitu zwrotu podatku wnioskiem złożonym w pierwszym terminie (03.02.2020 – 02.03.2020r.), to może ubiegać się o zwrot pozostałej części.

Limit zwrotu podatku w 2020r. wynosi 100 zł do każdego hektara użytków rolnych. Dla producentów bydła roczny limit jest powiększony o kwotę 30 zł pomnożoną przez średnią roczną liczbę DJP.

Wnioski o zwrot można składać do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na położenie gospodarstwa rolnego. Do wniosku należy załączyć fakturę VAT stanowiącą dowód zakupionego oleju napędowego w okresie 01.02.2020 – 31.07.2020r. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku dołącza się również dokument o liczbie DJP wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR stanowiący podstawę do obliczenia zwrotu podatku akcyzowego. Nabór wniosków zakończy się 31.08.2020r., a pieniądze za złożony wniosek w drugim terminie będą wypłacane od 01.10.2020 do 30.10.2020r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego oraz jego edytowalny formularz jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Opracowanie: Magdalena Galińska