WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Dotacje na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Data utworzenia: 11-05-2020 ; Powiat: kętrzyński

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie należy złożyć w ARiMR wniosek o dotację. Zapisana w budżecie państwa kwota pozwoli na sfinansowanie wybranych działań około 11,6 tysięcy kół. Każde wnioskujące o dotację KGW może liczyć na wsparcie w wysokości od 3 do 5 tys. zł. Ubiegać się o nie mogą zarówno już istniejące, jak i nowo utworzone KGW.

W powiecie kętrzyńskim działają 24 KGW, czekamy na rejestrację nowych.

Opracowanie: Czesława Orłowska-Staniszewska