WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Warsztaty ,,Wdrażanie programu azotanowego"

Data utworzenia: 20-02-2020 ; Powiat: giżycki

19 lutego 2020 roku w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Giżycku odbyły sie warszaty z programu azotanowego. W spotkaniu udział wzięli producenci rolni z powiatu ełckiego i giżyckiego. Na szkoleniu zostały omówione tematy związane z zanieczyszczeniem wód azotem pochodzenia rolniczego, dokumentacja działań, opłaty, sankcje, bilansowanie azotu w gospodartswie, przygotowanie planów azotowych, obliczanie stanów średniorocznych. Szkolenie zostało zorganizowane przy udziale środków z FDPA oraz WFOŚiGW.

Opracowanie: Anna Kocz