WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenia chemizacyjne

Data utworzenia: 30-01-2020 ; Powiat: szczycieński

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Szczytnie planuje w najbliższych miesiącach zorganizować szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Osoby, którym upływa pięcioletnia ważność zaświadczenia są zobowiązane odbyć taki kurs w celu odnowienia uprawnień. Chętnych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału. Osoba do kontaktu: Elżbieta Czaplicka tel. 665 892 933.

Opracowanie: Elżbieta Czaplicka