WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym trzody chlewnej

Data utworzenia: 29-11-2019 ; Data wydarzenia: 22-11-2019 ; Powiat: nowomiejski

W dniu 22.11.2019 r. odbyło się szkolenie gminne w Domu Strażaka w Grodzicznie. Było one skierowane głównie do producentów trzody chlewnej. Tematem przewodnim szkolenia była prelekcja na temat przeciwdziałania chorobom zakaźnym trzody chlewnej. Spotkanie zaczęło się od wykładu dr. inż. Rodiana Pawłowskiego, starszego specjalisty ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, który przybliżył rolnikom choroby zakaźne występujące u trzody chlewnej.

Kolejnym elementem szkolenia było wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim Wiolety Sowińskskiej, która zwróciła uwagę jak prawidłowo powinna być zachowana w gospodarstwie bioasekuracja. Pani Wioleta zwróciła też uwagę na sankcje jakie grożą za brak zachowania bioasekuracji, a także za brak prowadzenia księgi rejestracji trzody chlewnej, bądź też za brak oznakowania trzody. Podjęto też kwestie formy i warunków przyznawania odszkodowań producentom trzody chlewnej, u których wystąpił wirus Afrykańskiego Pomoru Świń.

Ostatnim elementem szkolenia był wykład Anny Piątek, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Nowym Mieście Lubawskim, która omówiła zasady bezpieczeństwa i zagrożenia w gospodarstwie rolnym. Szkolenie zakończyło się testem przeprowadzonym przez KRUS. Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc zostali wyrożnieni nagrodami - m. in gaśnicą, apteczkami pierwszej pomocy oraz odzieżą ochronną.

Serdeczne podziękowania należą się prelegentom oraz rolnikom za liczne przybycie na szkolenie. 

Opracowanie: Tomasz Sarnowski