WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w gminie Grunwald

Data utworzenia: 25-11-2019 ; Data wydarzenia: 21-11-2019 ; Powiat: ostródzki

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony rolników przetargami na dzierżawę gruntów w formie przetargu organiczonego ofert pisemnych oraz licznymi problemami z tego wynikającymi dnia 21.11.2019 zorganizowano w GOK Gierzwałd spotkanie informacyjne. Organizatorami tego spotkania była Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Ostródzie. Wykładowcami byli pracownice Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie Panie Agnieszka Górska oraz Małgorzata Świder. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 rolników z powiatu ostródzkiego. Przekazane zostały informacje dotyczące zasad merytorycznego przygotowania dokumentów do przetargu. Przedstawione wiadomości wzbudziły duże skupienie słuchaczy, którzy z zainteresowanie uczestniczyli w spotkaniu. Każdy z obecnych rolników posiadł wiedzę jak poprawnie przygotować się do przetargu na interesujące ich działki.

Opracowanie: Rafał Pawłowski