wmodr.pl

WMODR >>

Szkolenia

dnia: 28-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Grunwald | lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Gierzwałdzie
organizator: Izabela Napiórkowska | telefon: 665880577 | wykładowca: Izabela Napiórkowska, Rafał Pawłowski


dnia: 28-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne środowiskowo-klimatyczne

gmina: Działdowo | lokalizacja: Urząd Gminy w Działdowie
organizator: Renata Skibicka-Barszcz | telefon: 665890160 | wykładowca: Renata Skibicka-Barszcz, Bartosz Żyłka przedstawiciel ARiMR BP w Działdowie


dnia: 28-03-2023, 10:00

Nowe rozwiązania technologiczne w uprawie roślin, w tym metody ograniczenia strat składników pokarmowych

gmina: Kruklanki | lokalizacja: Urząd Gminy w Kruklanach
organizator: Anna Kocz | telefon: 665910641 | wykładowca: Anna Kocz, Piotr Michniewicz


dnia: 28-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne środowiskowo-klimatyczne

gmina: Lelkowo | lokalizacja: Gminne Centrum Kultury w Lelkowie
organizator: Grzegorz Bałanda | telefon: 665890141 | wykładowca: Grzegorz Bałanda


dnia: 28-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Płoskinia | lokalizacja: Biblioteka Publiczna w Płoskini
organizator: Rafał Kabara | telefon: 665870015 | wykładowca: Rafał Kabara


dnia: 28-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne środowiskowo-klimatyczne

gmina: Lidzbark Warmiński | lokalizacja: Świetlica Wiejska w Ignalinie
organizator: Joanna Sułek | telefon: 691910392 | wykładowca: Joanna Sułek, Zbigniew Salmanowicz


dnia: 29-03-2023, 09:00

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

gmina: Lidzbark Warmiński | lokalizacja: Dom Weselny Perła Warmii w Lidzbarku Warmińskim
organizator: Zbigniew Salmanowicz | telefon: 665890162 | wykładowca: Czesław Kimbar, Mirosław Zdunek


dnia: 29-03-2023, 09:00

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie odpłatne według cennika

gmina: Węgorzewo | lokalizacja: Tramp Bistro w Węgorzewie
organizator: Justyna Nowak | telefon: 665980606 | wykładowca: Andrzej Cybulski, Kinga Latosińska