wmodr.pl

WMODR >>

Szkolenia

dnia: 31-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne oraz premiowe poprawiające dochodowość

gmina: Wilczęta | lokalizacja: Biblioteka Gminna w Wilczętach
organizator: Krystian Żarnowski | telefon: 665890143 | wykładowca: Krystian Żarnowski


dnia: 31-03-2023, 10:00

Filar II WPR 2023-2027:Nowe wyzwania i interwencje w ramach krótkiego łacucha dostaw

gmina: Kozłowo | lokalizacja: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie
organizator: Izabela Chałubowicz | telefon: 665810849 | wykładowca: Izabela Chałubowicz, Grzegorz Mróz przedstawiciel ARiMR BP w Nidzicy


dnia: 31-03-2023, 12:30

Filar II WPR 2023-2027: Nowe wyzwania i interwencje inwestycyjne środowiskowo-klimatyczne

gmina: Sorkwity | lokalizacja: Urząd Gminy w Sorkwitach
organizator: Robert Popławski | telefon: 665890159 | wykładowca: Robert Popławski, Małgorzata Razminas


dnia: 05-04-2023, 09:00

Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie odpłatne według cennika

gmina: Olsztynek | lokalizacja: Urząd Miasta w Olsztynku
organizator: Patrycja Lobert | telefon: 665981605 | wykładowca: Arkadiusz Grędziński, Artur Chodup- przedstwiciel PIORiN w Olsztynie