wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Szkolenia dla rolników PS WPR 2023-2027 >>

Szkolenia z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków

Jedynym z obowiązków, wynikających z zapisów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ciążącym na wszystkich beneficjentach realizujących Interwencję I.4.6 Ekoschemat – Dobrostan zwierząt, jest konieczność przeszkolenia się w zakresie metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskich. Wymóg wzięcia udziału w szkoleniu powinien zostać zrealizowany w terminie do 14 marca 2025 roku.
Szkolenie dostępne będzie na platformie Moodle, o możliwości odbycia szkolenia będziemy informować na bieżąco.

Szkolenia będą bezpłatne i zakończą się wydaniem każdemu uczestnikowi stosownego Zaświadczenia, które będzie honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia należy dostarczyć w formie elektronicznej do ARiMR przez platformę PUE. W przeciwnym razie nastąpi odmowa płatności w ramach deklarowanego Ekoschematu "Dobrostan Zwierząt".

Szkolenia będą prowadzone przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego bezpłatnie w formie online.

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk