WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Miło nam zakomunikować, że Wnioski na realizacje operacji składane przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Jednostkę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie okazał się wiodącą instytucją spośród partnerów KSOW, których wnioski zostały złożone i ocenione przez Jednostkę Regionalną. Pozytywną ocenę i wysokie miejsca na liście realizowanych operacji otrzymało, aż 5 wniosków.

W związku z powyższym pragniemy przybliżyć państwu operacje, które realizowane będą przez nasz Ośrodek w bieżącym roku,  w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.

Tytuł operacji Główne formy realizacji operacji Kwota rekomendowanego finansowania Osoba do kontaktu

Zagrody edukacyjne jako innowacyjny kierunek praktycznego kształcenia i popularyzacji działalności rolniczej

Seminarium, Warsztat, Wyjazd studyjny

83 676,90 zł

mgr inż. Renata Kierska
tel. 665 892 846
r.kierska@w-modr.pl

Wspieranie współpracy między związkami hodowców zwierzą a producentami rolnymi

Seminarium 40 104,70 zł

dr inż. Rodian Pawłowski
tel. 665 550 460
rodian.pawlowski@w-modr.pl

Organizacja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Wystawa 50 000,00 zł

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak
tel. 665 891 386
a.soltysiak@w-modr.pl

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie Olimpiada - konkurs

12 938,02 zł

mgr inż. Monika Hodór
tel. 665 870 019
m.hodor@w-modr.pl

Promocja dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego wsi warmińskiej

Warsztat, Wyjazd Studyjny

24 583,18 zł

mgr inż. Aneta Długokęcka
tel. 695 550 952
a.dlugokecka@w-modr.pl

Zapraszamy do udziału w powyższych wydarzeniach i do śledzenia informacji o terminie ich realizacji na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl