WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Wystawa Zwierząt 2022

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła podczas XXVIII Jesiennych Targów „Wszystko dla rolnictwa” które zorganizowano się po raz pierwszy na terenie lądowiska w Gryźlinach.

Pokazy zwierząt hodowlanych odbywające się podczas Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych zgromadziły bardzo liczną grupę hodowców, sympatyków hodowli zwierząt gospodarskich. Spotkanie hodowców było doskonałą okazją do inspirowania mieszkańców terenów wiejskich do działań, które znajdują odzwierciedlenie w nowoczesnej hodowli zwierząt. Ponadto, to znakomita możliwość bezpośredniego poznania zwierząt gospodarskich przez najmłodszych mieszkańców województwa oraz zaprezentowanie społeczności pochodzącej z wszystkich środowisk, efektów ciężkiej pracy rolników.

Wystawę przygotowano w oparciu, nie tylko o najpopularniejsze gatunki i rasy utrzymywane w naszym kraju, ale również o te, które są objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Rasy rodzime, bo o nich mowa, są niepowtarzalnym elementem polskiego. Były to krowy mleczne rasy białogrzbietej i polskiej czarno-białej, krowy z cielętami rasy Polska czerwona oraz owce rasy kamieniecka, pomorska, wrzosówka.

W Wystawie wzięli udział Związki hodowców zwierząt hodowlanych działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz na terenie całego kraju. 

 • Polska Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
 • Polskim Związku Hodowców Bydła Czerwonego
 • Warmińsko Mazurski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • Warmińsko-Mazurski Związek Koni,
 • Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Owiec i Kóz.
 • Polski Związek Hodowców Alpak
 • Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Ptactwa Ozdobnego im. Józefa Seniuka.      
 • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – Polski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza

Podczas Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych najlepsi hodowcy wybrani przez Związki hodowców zaprezentowali najbardziej wartościowe pod względem hodowlanym zwierzęta bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni ras zimnokrwistych, owce, kozy, alpak oraz drobiu ozdobnego, gołębi rasowych oraz królików mięsnych.

Na podstawie przeprowadzonych ocen w trakcie Wystawy przyznano następujące miejsca i wyróżnienia.

Hodowcy zrzeszeni w Warmińsko-Mazurskim Związku Hodowców Koni zaprezentowali 5 klaczy podczas próby dzielności klaczy zimnokrwistych.Najwyższą ocenę otrzymała klacz

CLEO (po Sultan od C’Benita/Hasan), właściciel Michał Leończak.

Odbył się również przegląd źrebiąt ras zimnokrwistych. Z przedstawionych czternastu źrebiąt  najwyżej ocenione zostały:

LAZAR (po Bayard De Mairy, od Laura Van Heukelom/Siem Van De Dekkersoef), hod. i wł. Kamil Królikowski

GERDAN (po Bokosz, od Gerda/Elrond), hod. i wł.: Adam Wydra

SAWA (po Zaki Du Piry, od Sowa/Rabin), hod. i wł.: Adam Olejnik

Hodowcy zrzeszeni w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wystawili 62  zwierząt krów, jałowic i cieląt rasy bydła mlecznego polska holsztyńsko-fryzyjskiej, krowy rasy białogrzbietej, krowy rasy polskiej czarno-białej. Wśród prezentowanych zwierząt wybrane zostaną czempiony i wiceczempiony  w ośmiu kategoriach:

 • Krowy pierwiastki polskiej rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF),
 • krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w II laktacji,
 • krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w III  i dalszych laktacjach,
 • jałówki rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w wieku 10-12 m-cy,
 • jałówki rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w wieku 13-15 m-cy,
 • jałówki rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w wieku 16-18 m-cy,
 • krowy ras polskiej czarno-białej/ZB/
 • krów ras białogrzbietej (BG)

Dokonało oceny prezentowanego bydła mlecznego najlepszych hodowców z woj. warmińsko- mazurskiego.

 • w grupie krów pierwiastek:
 • Champion krowa JON ARTIST RAMOS THEA, właściciel: Jończyk  Ewa , Garzewko
 • Wiceczempion krowa JON SKYWALKER LANDA, właściciel: Jończyk  Ewa, Garzewko
 • Wiceczempion krowa NUTA ,    właściciel: Żukowski Piotr, Wierciny
 • w grupie krów w II laktacji:
 • Champion  krowa BEEMER BANTY A , właściciel: Jończyk  Ewa, Garzewko
 • Wiceczempion krowa LILA  6, właściciel: Chmiel Piotr, Krzykały
 • Wiceczempion krowa DEMETER , właściciel: Waszczyszyn Andrzej, Lechowo
 • w grupie krów w III laktacji i dalszych
 • Champion krowa JASKÓŁKA 30, właściciel: Różańska - Brejnak Magdalena, Adamowo
 • Wiceczempion krowa FRYDA 4, właściciel: Różańska - Brejnak Magdalena, Adamowo
 • Wiceczempion krowa MICKIEWICZOWA 8 , właściciel:  Obrębski Mateusz, Ostrowin
 • krowy rasy białogrzbietej (BG)
 • Champion krowa KOZA , właściciel:  Michalak Andrzej, Krokowo
 • Wiceczempion krowa BELLA , właściciel: Michalak Andrzej, Krokowo
 • Wiceczempion krowa STOKROTKA, właściciel: Głażewski Mariusz, Jesionowiec
 • w grupie krowy rasy polskiej czarno-białej (ZB).
 • Champion krowa SYRENA ,właściciel:  Stefański Marek, Kokoszewo
 • Wiceczempion krowa JARYSKA 3 ,właściciel: Nowakowski Zdzisław, Groszki 
 • Wiceczempion krowa KOLA ,właściciel: Szych Mirosław,  Bratuszewo
 • w grupie jałówki w wieku 10 - 12m-cy:
 • Champion  jałówka JON DENER MONTI 112 , właściciel:  Jończyk  Ew , Garzewko
 • Wiceczempion jałówka ŁYSA 17 , właściciel:  Jaroszek Tadeusz,  Adamowo
 • Wiceczempion jałówka . BIAŁA MŁODA 2  ,właściciel:  Knap Krzysztof, Płonne
 • w grupie jałówki w wieku 13 - 15 m-cy:
 • Champion  jałówka CZARNA 19 , właściciel:  Paliński Michał,  Komorowo
 • Wiceczempion jałówka DP BOOKEM FLORYDA , właściciel: Pawłyk  Dariusz, Stegny      
 • Wiceczempion jałówka BIAŁA , właściciel:  Knap Krzysztof, Płonne
 • w grupie jałówki w wieku 16 - 18 m-cy:
 • Champion  jałówka JON DENVER MONTJE 1 właściciel: Jończyk  Ewa, Garzewko            
 • Wiceczempion  jałówka FREZJA , właściciel:  Żukowski Piotr, Wierciny
 • Wiceczempion  jałówka BERKA 5, właściciel: Skórczyńska Stanisława, Prosity   

„Superczempionem  Wystawy w grupie jałowic” została JON DENVER MONTJE 1 właściciel: Jończyk  Ewa, Garzewko

„Superczempionem  Wystawy w grupie krów” została NR BEEMER BANTY A, właściciel: Jończyk  Ewa, Garzewko

Czterech hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wystawiło 16 sztuk zwierząt w czterech kategoriach:

•             Jałówki w wieku powyżej 20 miesięcy rasy LIMOUSINE

              Jałówki w wieku do 20 miesięcy rasy LIMOUSINE

•             Jałówki w wieku do 20 miesięcy rasy HIGHLAND

•             Jałówki w wieku do 20 miesięcy rasy HEREFORD

 Z czego wyłoniono 4 czempiony i 4 v-ce czempiony:

 1. Czempiona i Wiceczempiona w kategorii Jałówek w wieku powyżej 20 miesięcy rasy LIMOUSINE otrzymał Stanisław Wiśniewski
 2. Czempiona i Wiceczempiona w kategorii Jałówki w wieku do 20 miesięcy rasy LIMOUSINE otrzymał Krzysztof Augustyńczyk
 3. Czempiona i Wiceczempiona w Jałówki w wieku do 20 miesięcy rasy HIGHLAND otrzymała Barbara Schlegel
 4. Czempiona i Wiceczempiona w kategorii Jałówek w wieku do 20 miesięcy rasy HEREFORD otrzymał Krzysztof Golmanowski

Członkowie Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz zaprezentowali  4 ras owiec (Białogłowa Owca Mięsna, Kamieniecka, Pomorska, Wrzosówka) i kozy rasy burskiej. Prezentowane Zwierzęta podlegają ocenie przez Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz. W prezentowanych rasach wybrano czempionaty i wieczempionaty w kategorii maciorki i tryki.

W rasie kamienieckiej w kategorii maciorki tytuł

Championa i Wiceczempiona otrzymał Daniel i Katarzyna Maliccy

W rasie kamienieckiej w kategorii tryk:

Championa i Wiceczempiona otrzymał Daniel i Katarzyna Maliccy

W rasie pomorskiej w kategorii maciorki:

Championa i Wiceczempiona otrzymał Robert Butko

W rasie pomorskiej w kategorii tryki:

Championa i Wiceczempiona  otrzymał Robert Butko

W rasie białogłowa owca mięsna w kategorii maciorki:

Championa i Wiceczempiona otrzymała Barbara Niedziejko

W rasie białogłowa owca mięsna w kategorii tryki:

Championa i Wiceczempiona otrzymała Barbara Niedziejko

W rasie wrzosówka w kategorii maciorki:

Championa i Wiceczempiona otrzymuje Zbigniew Domalewski

W rasie wrzosówka w kategorii tryki:

Championa i Wiceczempiona otrzymuje Zbigniew Domalewski

Podziękowania i gratulację za wkład w twórczość polskiej hodowli przekazano również dla hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Bydła Czerwonego, którzy wystawili 4 krowy wraz
z cielętami, w skład którego wchodzi hodowca Piotr Rydel, Spółka Skowronki Spółka z o.o. i Lewałd spółka z o.o.

Podziękowania za udział otrzymali również hodowcy drobnego inwentarza zrzeszeni z Związkach hodowców Polskiego Związku Hodowców Alpak, Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Ptactwa Ozdobnego im. Józefa Seniuka oraz Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt – Polski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza.

Hodowcom życzę dalszych sukcesów w realizacji zadań hodowlanych oraz dalszych wspaniałych osiągnięć produkcyjnych, zapraszam na kolejną edycję w przyszłym roku.

Wszystkim pracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownikom i hodowcom zrzeszonym w związkach hodowców za bezcenny wkład w organizację Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Gryźlinach serdecznie dziękuję i liczę na dalszą owocną współpracę przy kolejnych edycjach Wystawy Zwierząt.