WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w okresie od 6 czerwca do 7 lipca br. przeprowadzi 19 spotkań polowych organizując II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola.

Honorowy patronat nad spotkaniami objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III Krajowym Dniom Pola 2022 w Poświętnym, odbywającym się pod hasłem „#rolnictwo przyszłości”.

Celem organizacji II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Podczas wydarzenia rolnicy będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. W programie spotkań przewidziano m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki oraz konsultacje z doradcami.

Podczas 19 spotkań powiatowych prezentować będziemy poletka demonstracyjne zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego oraz roślin bobowatych, które prowadzone są z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, a w szczególności zastosowania odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi wpisanych na listę odmian zalecanych do uprawy w rejonie Warmii i Mazur. W czasie sesji praktycznych w gospodarstwach rolnych uczestnicy naocznie będą mogli porównać poziom plonowania oraz odporności na agrofagi. Podczas części teoretycznej spotkań rolnicy zapoznają się z najnowszymi technologiami uprawy, a także będą mieli możliwość konsultacji z ekspertami i doradcami nt. metod uprawy zastosowanych na poletkach demonstracyjnych, metod integrowanej ochrony roślin, prowadzenia monitoringu agrofagów oraz ich wpływu na ochronę środowiska naturalnego i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Pani Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl.

Harmonogram II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 2022:

 • 6 czerwca - powiat iławski
 • 7 czerwca - powiat nowomiejski
 • 8 czerwca - powiat ostródzki
 • 9 czerwca - powiat olsztyński
 • 10 czerwca - powiat elbląski
 • 20 czerwca - powiat gołdapski
 • 21 czerwca - powiat olecki
 • 22 czerwca - powiat ełcki
 • 23 czerwca - powiat giżycki
 • 24 czerwca - powiat piski
 • 27 czerwca - powiat braniewski
 • 28 czerwca - powiat bartoszycki
 • 29 czerwca - powiat kętrzyński
 • 30 czerwca - powiat węgorzewski
 • 1 lipca - powiat lidzbarski
 • 4 lipca - powiat mrągowski
 • 5 lipca - powiat szczycieński
 • 6 lipca - powiat nidzicki
 • 7 lipca - powiat działdowski

Szczegóły spotkań już wkrótce - wraz z programami i miejscami sesji praktycznych na polach.