WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych - gospodarstwa Warmii i Mazur

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
Sieć utworzona została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ścisłej współpracy z 16 wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Gospodarstwa demonstracyjne, od lat, są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń. Tworzona aktualnie strona internetowa – www.gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl – stanowić będzie wykaz gospodarstw wraz z ich charakterystyką. Taka baza ułatwi kontakty oraz pozwoli jednostkom doradztwa rolniczego realizować zadania upowszechnieniowe, szkoleniowe i informacyjne w sposób synergiczny.

Koordynatorem sieci na województwo warmińsko-mazurskie jest dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460, e-mail: rodian.pawlowski@w-modr.pl. Gospodarstwa będą wpisywane do sieci sukcesywnie.

Już dziś zapoznać się można [TUTAJ] z gospodarstwami pp. Malickich, gm. Świątki, pasieką pp. Pucer, gm. Barciany oraz gospodarstwem rodzinnym pana Mariusza Szałaja, gm. Lidzbark Warmiński.

Zapraszamy do współpracy właścicieli gospodarstw zainteresowanych udziałem w sieci.